Fotoclub ’t Karregat brengt mensen bijeen die geïnteresseerd zijn in en/of zich actief bezig houden met fotografie.

Dit leidt tot een onderlinge uitwisseling van informatie en ervaring over:

  •   Beeldelementen: compositie, licht, kleur, tijdstip, manipulatie, scherp/onscherp etc.
  •   Waardering van een foto
  •   Onderwerpkeuze
  •   Fotobewerkingsprogramma’s 

Op deze manier is het mogelijk van en met elkaar te leren en vooruit te komen in het beoefenen van de fotografie en het te gebruiken als persoonlijk uitdrukkingsmiddel en als middel tot onderlinge communicatie. 

De Fotoclub is op 1 januari 1974 officieel van start gegaan. 

 

06 IMG 3708 topaz enhance 4x.1 copy

Fotograaf: Kitty van Melick

 

Aktiviteiten:

  • De fotoclub komt in een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer twee avonden per maand bij elkaar, steeds op dinsdag. Op zo’n avond worden ervaringen en gedachten uitgewisseld die verband houden met de fotografie, meestal aan de hand van meegebrachte eigen foto’s .(foto/dia forum avonden)

  • Eenmaal per jaar houden wij een Expositie van eigen werk, elk lid mag hieraan meedoen, ongeacht het niveau. De expositie geeft daardoor een waarheidsgetrouw beeld van de club. Elke expositie wordt o.a. aangekondigd in het lokale nieuws door een poster. Om een historisch overzicht te krijgen klik hier: Posters

  • Elk jaar wordt er tijdens de ALV een thema vastgelegd, waar we in het lopende jaar onder begeleiding van een mentor aan werken.

  •  Daarnaast is er een “klein” onderwerp. In het najaar laat men dan dé foto, die hiervan gemaakt is, zien.

  •  Het houden van fototochten.

  •  Een aantal keer per jaar zijn er bijeenkomsten over een bepaald thema, georganiseerd door een van onze leden of een gastdocent (fotograaf/kunstenaar). Deze bijeenkomsten kunnen gaan over de mogelijkheden in de fotografie of over een bepaald soort fotografie: reis-, portret fotografie b.v. Of we bekijken een film over een bekende fotograaf.

Faciliteiten:

De fotoclub is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV).
Hierdoor kan de club en ieder individueel lid gebruik maken van het faciliteitenpakket dat de Fotobond aanbiedt.

Plaats:

Wijkcentrum 't Oude Raadhuis, Hofke 15,  5641AH,  Eindhoven

Kosten:

De kosten van het lidmaatschap zijn vastgesteld op €62,50 per jaar inclusief het lidmaatschap van de Fotobond. Rekeningnummer Fotoclub 't Karregat NL52 SNSB 0866 5038 11, Eindhoven